Instalacja systemu SALTO w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Pod koniec 2019 roku, nasza firma wdrożyła system SALTO w modernizowanym budynku Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. System składa się z okuć elektronicznych na drzwi oraz czytnika ściennego do aktualizacji kart.