Kontrolery XS4

Zintegrowane specjalne funkcjonalności

SALTO oferuje szeroki wybór kontrolerów offline i online, które są w stanie rozszerzyć kontrolę dostępu SALTO dla tych przejść, dla których nie mogą być zastosowane samodzielne okucia lub wkładki, np: zwory elektromagnetyczne, szlabany, windy, drzwi automatyczne, bramy wejściowe. Kontroler przejść XS4 2.0 posiada najnowsze rozwiązania elektroniczne i może być zaprogramowany do obsługi dwóch niezależnych przejść, lub do kontroli dwustronnej jednego przejścia, dodatkowo może obsługiwać do 10 przejść wykorzystując jeden adres IP.
Wszystkie kontrolery drzwi zapewniają integrację kontroli dostępu SALTO z systemami zarządzania budynkiem. Kontroler przesyła informacje z karty do aplikacji zarządzającej kontrolą dostępu i pozwala na aktualizację karty przez czytnik ścienny , umożliwiając skasowanie zgubionych lub skradzionych kart.

kontroler