Technologia SALTO

Sektor Hotelowy

Głównym celem hotelowego systemu zabezpieczeń jest zapewnienie wygodnego, bezpiecznego i spokojnego pobytu gości. Przedstawiamy systemy kontroli dostępu SALTO Systems. [czytaj więcej]

 

Wirtualna sieć SALTO (SVN)

Wirtualna Sieć SALTO (SVN) jest systemem opartym na opatentowanej technologii zapisu/odczytu. W systemie SVN wszystkie informacje związane z użytkownikiem przechowywane są na karcie lub innym identyfikatorze który dział jak nośnik danych. [czytaj więcej]

 

SALTO wireless

SALTO Wireless został opracowany , aby sprostać najwyższym wymaganiom związanym z bezpieczeństwem i komfortem. Za pośrednictwem komunikacji radiowej i zaprojektowany jest specjalnie dla drzwi dla których wymagana jest pełna kontrola dostępu w czasie rzeczywistym. [czytaj więcej]

 

Mobile rozwiązania SALTO

Dzięki technologii SALTO JustIN, smartfon może byćwykorzystywany w kontroli dostępu. JustIN Mobile umożliwia otwarcie elektronicznego zamka za pomocą samrtfona. JustIN mSVN zmienia smartfon w mobilny punkt aktualizacyjny dla kart użytkowników. [czytaj więcej]

 

Integracje SALTO

W wielu instalacjach systemów bezpieczeństwa istnieje potrzeba budowy systemu, w oparciu o komponenty różnych dostawców. Salto oferuje kilka sposobów na integracji z rozwiązaniami zewnętrznych producentów. W tym interfejsy oraz API do komunikacji SALTO z rozwiązaniami kontroli dostępu zewnętrznych producentów jak również integrację z systemami CCTV , zarządzania parkingiem, rozpoznawania tablic rejestracyjnych (VCA), czy biometryki, Rejestacji czasu pracy , zarządzania ewakuacją, aż po platformy Zintegrowanego Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz wiele innych. [czytaj więcej]