Integracje SALTO

Jednolite zarządzanie różnych systemów bezpieczeństwa

integracjeW wielu instalacjach systemów bezpieczeństwa istnieje potrzeba budowy systemu, w oparciu o komponenty różnych dostawców. Salto oferuje kilka sposobów na integracji z rozwiązaniami zewnętrznych producentów. W tym interfejsy oraz API do komunikacji SALTO z rozwiązaniami kontroli dostępu zewnętrznych producentów jak również integrację z systemami CCTV , zarządzania parkingiem, rozpoznawania tablic rejestracyjnych (VCA), czy biometryki, Rejestacji czasu pracy , zarządzania ewakuacją, aż po platformy Zintegrowanego Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz wiele innych.

SHIP

SHIP to własny protokół komunikacyjny SALTO oparty na wymianie informacji pomiędzy bazami danych, który pozwala zewnętrznemu systemowi kontroli dostępu na zarządzanie offlinowymi i bezprzewodowymi zamkami przez jego własny interface graficzny. Mimo że zamki SALTO są zarządzane za pomocą Systemu SALTO, operacje wykonywane są za pomocą GUI integratora.

SALLIS

SALLIS to technologia która pozwala podłączyć bezprzewodowe okucia SALTO SALLIS do zewnętrznego systemu kontroli dostępu SALTO SALLIS, przez zewnętrzny panel kontrolny . Zapewnia funkcje systemu kontroli dostępu każdemu rodzajowi wirtualnych drzwi, przez prostą integrację i bez potrzeby instalowania skomplikowanego i kosztownego okablowania.

integracje_schemat