SALTO wireless

Bezprzewodowa Kontrola Dostępu Online

SALTO Wireless został opracowany , aby sprostać najwyższym wirelesswymaganiom związanym z bezpieczeństwem i komfortem. Za pośrednictwem komunikacji radiowej i zaprojektowany jest specjalnie dla drzwi dla których wymagana jest pełna kontrola dostępu w czasie rzeczywistym. SALTO Wireless może działać jako niezależny system lub jako integralna część wirtualnej sieci Salto (SVN) w miejscach gdzie wymagana jest kontrola w czasie rzeczywistym. SALTO Wireless łączy zasilane bateriami elektroniczne okucia i wkładki GEO z bramkami Ethernet / WiFi do serwera systemu. Jeżeli odległość między okuciami oraz wkładkami a bramkami jest zbyt duża, można zastosować dodatkowe węzły zwiększające zasięg łączności radiowej. SALTO Wireless jest konfigurowany, sterowany i zarządzany w czasie rzeczywistym, kliknięciem myszki. Zmiana lub usunięcie dostępu, pobieranie informacji o zdarzeniach i stanie baterii z okuć oraz wkładek a także wiele innych operacji odbywają się w bardzo intuicyjny i efektywny sposób. Nawet jeśli łączność bezprzewodowa zostanie zerwana system będzie działał dalej w oparciu o wirtualną sieć Salto (SVN).

Główne zalety SALTO Wireless
– Niskokosztowa, szybka i prosta instalacja ponieważ system jest całkowicie bezprzewodowy .
– Kontrola i zarządzanie wszystkimi punktami dostępu zdalnie z jednej lub więcej stacji roboczych.
– Dostępne wszystkie popularne technologie RFID, również z wykorzystaniem wielu aplikacji na jednej karcie.
– System o najwyższym poziomie bezpieczeństwa może obsługiwać aż do 64,000 przejść, w różnych lokalizacjach, a nawet w różnych krajach.
– Bezproblemowe współdziałanie SAL TO Wireless i SALTO SVN.
– W przypadku przerwy w łączności radiowej system działa w oparciu o wirtualną sieć SALTO.

wireless