Hotel Ruben wyposażony w zamki SALTO.

W 2017 roku, firma Patronic przeprowadziła modernizację i wymianę dotychczasowego systemu zamków hotelowych w Hotelu Ruben znajdującego się w Zielonej Górze. Aktualnie system SALTO oraz okucia elektroniczne SALTO XS4 Oryginal działają tam bezproblemowo od blisko dwóch lat.